Frankfurt Yetenek Akademisi Projesi Basın Bildirisi

FRANKFURT YETENEK AKADEMİSİ PROJESİ

Frankfurt Başkonsolosluğu’nun himayesinde, “Frankfurt Yetenek Akademisi” kurulması için çalışmalar başlatıldı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen proje, Türk-Alman Eğitim Platformu’nda sivil toplum kuruluşu yönetici ve temsilcilerine tanıtıldı.

Projenin tanıtımında vurgulanan önemli noktalar şöyledir:

Almanya’da Türk çocuklarının yaşadığı temel sorunlardan birisi, bu çocukların yetenekleri ve kapasiteleri doğrultusunda toplumda ve ekonomik sistemde yer bulamıyor olmalarıdır. Bu, onların aynı zamanda psikolojik, sosyal ve kültürel uyumunu zorlaştıran bir durumdur. Bu nedenle, yetenek ve kapasitelerini açığa çıkaran ve bu yetenekleri bir değer haline getiren çalışmalar son derece önemlidir. Yetenek Akademisi Projesinin bu temel ihtiyaca bir cevap oluşturabileceği düşünülmektedir.

Proje temelde dört aşamadan oluşmaktadır:

1. Aşama: Çocukların Yetenek Haritasının Çıkarılması

2. Aşama: Yetenek Akademisi Programlarının Uygulanması

3. Aşama: Öğrencilere ve Velilere Yetenek ve Kariyer Danışmanlığının Yapılması

4. Aşama: Öğrencilere ve Velilere Yönelik Mesleki ve Sektörel Tanıtımların Yapılması

Proje, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu’nun himayelerinde ve buradaki eğitimcilerin destekleriyle yürütülecektir. Marmara Üniversitesi ile kurumsal işbirliği yapılması planlanan proje kapsamında, üniversite öğretim elemanları Frankfurt’a davet edilerek öğretmenlere ve velilere yönelik yetenek odaklı eğitim ve bilgilendirme seminerleri yapılması düşünülmektedir.

Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 50 bin öğrencinin yetenek haritasının çıkarıldığını belirten Aydın, “Yetenek Akademisi Projesi” ile Frankfurt ve çevresinde yaşayan çocuklarımıza büyük değerler katabileceğimizi, çocuklarımızın aynı zamanda yaşadıkları toplumla da daha uyumlu bireyler haline gelmesi için katkı sağlayabileceğimizi ifade etmiştir. Projenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, çocuklara yetenek ve ilgi testleri uygulanacak, test sonuçlarına bağlı olarak çocukların baskın alanları belirlenecektir. Bir sonraki aşamada, öğrenciler baskın yetenek alanları doğrultusunda Yetenek Akademisi Programlarına katılacaklar ve burada yetenek alanını geliştirme imkanına sahip olacaklardır. Bütün bu çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında, öğrencilere ve velilere, çocukların yetenekleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak, onların gelecekteki kariyerleri ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Son aşamada, çocuklara meslek alanları ve bu alanlarla ilgili sektörlerin tanıtımı yapılacak, çeşitli sektörlerle çocukların buluşması sağlanarak staj yapma imkanları hakkında bilgiler verilecektir.

Proje ile ilgili çalışmalar, imkanlar ölçüsünde T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Kültür Merkezi’nde yürütülecektir.