Nöroeğitim Platformu Tanıtımı


Nöroeğitim Platformu, beyin ve eğitim ilişkileri ile ilgili bilgi paylaşımı sağlayarak, eğitim ve psikoloji alanında kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için bir ortam sağlamak için kurulmuş platformdur. Süreç içerisinde araştırma ve uygulama merkezine dönüştürülerek daha kurumsal hizmetler vermesi düşünülen platform, konuyla ilgili uzmanlar, eğitimciler ve ebeveynlerin buluşma noktasıdır.


NÖROEĞİTİM PLATFORMU'NUN AMAÇLARI

Nöroeğitim Platformu'nun varoluşundaki ana fikir, beyin ve eğitim ilişkilerini ortaya koymak ve bu fikirden hareketle belirli amaçları gerçekleştirmektir. Yakın bir gelecekte araştırma ve uygulama merkezi olarak hizmet vermesini umduğumuz platformun temel amaçları şunlardır:

1. Beyin ve eğitim ilişkileri ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak. (Uluslararası platformda yapılan ileri düzey araştırmaları ülkemizde de yapmak.)

2. Eğitimsel süreçlerin (okul ortamları, eğitim programları, öğrenme süreçleri, ölçme-değerlendirme yöntemleri, sınıf yönetimi teknikleri vb.) beyinle ilgili bilimsel bilgi birikimden yararlanarak geliştirilmesine katkı sağlamak.

3. Beyin ve eğitim ilişkileri ile ilgili projeler geliştirerek, teorik birikimin uygulamaya aktarılmasına katkı sağlamak. 
(Bu kapsamda yapılacak projelerden biri "Beyin Dostu Okullar Projesi"dir. Proje ile ilgili ayrıntılar yakında duyurulacaktır.)

4. Eğitim paydaşlarının beyinle ilgili bilgi birikimini geliştirerek, etkililik düzeylerini artırmak.
(Bu kapsamda başlatılan eğitim ve seminerler geliştirilerek devam ettirilecektir.)


NÖROEĞİTİM PLATFORMU'NUN İLKELERİ

Platformda yapılacak paylaşımlar belirli ilkeler esas alınarak yapılmalıdır. Sozkonusu ilkeler şunlardır:
1. Platforma sadece gercek kisiler uye olabilir. Kurumsal uyelik kabul edilmez.
2. Platform kisisel ya da kurumsal reklam amacıyla kullanilamaz. 
3. Bilgi, görüş ve yorumlarda bilimsel araştırma ve birikimler referans alınmalıdır.
4. Tum paylasımlarda kişilik haklarına saygı göstermek zorunludur.
5. Hicbir sekilde kisisel elestiri, aşağılama, suçlama hoşgorülemez.
6. Suc unsuru olusturabilecek hiç bir paylaşım yapılamaz.

Aksi davranışlardan hicbir sekilde platformumuz sorumlu degildir.

Tüm üyelerimizin bu ilkeler çerçevesinde hareket etmesi beklenmektedir. Aksi davranışlarda ilkeler ilgili kisiye hatırlatılacaktır. Uyarıya rağmen aksi davranışlara devam edilmesi halinde üyelik sona erdirilecektir.


NÖROEĞİTİM PLATFORMU'NUN FAALİYET ALANLARI

Platformun süreç içerisinde yapacağı faaliyetlerden bazıları şunlardır:

1. Bilgi paylaşımı amacıyla, çeşitli uzmanlar tarafından söyleşi, seminer ve sunumlar yapılması

2. Beyin ve eğitim ilişkileri ile ilgili araştırmalar yapmak, yapılacak araştırmalar için ortam sağlamak

3. Beyinle ilgili bilgilerden hareketle, psikoloji, eğitim, nöroloji vb. alanlarda uygulama yöntem ve materyalleri geliştirmek

4. Beyin ve eğitim ilişkileri ile ilgili toplumsal bilinci artırarak, özellikle, öğretmenlere, ebeveynlere ve öğrencilere farkındalık kazandırmak

5. Beyin ve eğitim ilişkileri ile ilgili kongreler düzenlemek


Değerli Üyeler;

Nöroeğitim Platformu olarak, tamamen gönüllülük esası üzerinden yürüttüğümüz çalışmaların giderek olgunlaşması ve gelişmesi, sizlerle yapacağımız işbirliğine ve güçbirliğine bağlıdır. Bu kapsamda üye sayımızın artması ve yapılan çalışmalara daha geniş bir katılımın sağlanması son derece önemlidir. Bugüne kadar gösterdiğiniz ilginin ve verdiğiniz desteğin giderek artmasını beklemekteyiz.


Platforma katılmak isteyenler facebook üzerinden Eğitim ve Beyin (Nöroeğitim) Platformu grubuna üye olabilirler.


Kısa bir süre sonra yapacağımız yeni eğitim ve seminer çalışmasında buluşmak dileğiyle...


Oktay Aydın