Uzun Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın 1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1993 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında, doktorasını da 1999 yılında aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri alanında tamamladı.

Aydın, 1991 yılından beri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde görev yapmaktadır. Görev yaptığı bu sürede, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli dersler vermiş, çok sayıda eğitim projesinde görev almış, tez danışmanlığı yapmış ve çeşitli konularda seminerler vermiştir.

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın’ın konu alanı ile ilgili yayınlanmış çok sayıda kitap bölümü, bilimsel makale, gazete ve dergi yazıları, ayrıca çeşitli ulusal tv  kanallarında röportajları bulunmaktadır. Vatan Gazetesi’nde “Çocuk Aklı” adlı köşesinde yazılar yazmıştır.


Verdiği Dersler

Aydın, 1991 yılından bu yana üniversitede görev yaptığı süre içerisinde lisans ve lisans üstü düzeyde şu dersleri vermiştir:

Gelişim ve Öğrenme

Çocuk Ruh Sağlığı

Kişiler Arası ilişkiler ve Etkili İletişim

Bilimsel Araştırma Semineri

Gelişimin Biyopsikolojik Temelleri

Öğrenme, Zeka ve Motivasyon Teorileri

Eğitimin Psikososyal Temelleri

Okul-Aile-Çevre İlişkileri

İlköğretim Sorunları


Verdiği Seminerler

Aydın’ın verdiği seminer konularından bazıları şunlardır:

Okul Öncesi Dönemde Profesyonel Öğretmenlik Bilinci

Çocuğun Bize Oynadığı Oyunlar

Çocuğun Kapasitesini Geliştirme Teknikleri

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi

Yetenekli Çocukların Keşfi ve Eğitimi

Zor Velilerle İlişkileri Yönetme

Sınıf Ortamında İstenmeyen Öğrenci Davranışlarını Yönetme

Bir Ergenin Anne-Babası Olmak

Sınava Hazırlanma Sürecinde Kaygı ve Motivasyon


İlgi Alanları

Aydın’ın özel ilgi alanları şunlardır:

Beyin ve Öğrenme İlişkileri

İletişim ve İknanın Psikodinamikleri

Zeka ve Zekanın Geliştirilmesi

Yetenekli Çocuklar ve Yetenek Yönetimi


Geliştirdiği Testler

Aydın’ın geliştirdiği testler şunlardır:

DAVRANIŞ MR - Davranış ve Uyum Sorunları Testi (48-72 Ay Çocukları)

MIT - Okul Öncesi Yetenek ve İlgi Testi (48-72 Ay Çocukları)

MIT - İlkokul Yetenek ve İlgi Testi (İlkokul Öğrencileri)

MIT - Ortaokul Yetenek ve İlgi Testi (Ortaokul Öğrencileri)

MIT - Lise Yetenek ve İlgi Testi (Lise Öğrencileri)

ORT - Öğrenme Risk Faktörleri Testi (Ortaokul ve Lise Öğrencileri)

AKT - Aydın Kişilik Testi (Öncelikle Öğretmenler)