Yetenek Haritası ve Akademisi Projesi

PROJENİN GEREKÇESİ

Eğitim, "insanın doğasına saygı duyarak potansiyelini açığa çıkarma süreci" olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda, eğitim kurumlarının temel sorumluluklarından birinin, doğuştan getirilen yeteneklerin saptanması ve geliştirilmesi olduğu açıktır. Eğitim sistemimizin bugünkü genel durumu dikkate alındığında, bu amacı yeterince gerçekleştirdiği söylenemez. Özellikle ulusal sınavların baskısı altında kalan eğitim kurumları, "yetenek odaklı" bir anlayışla değil, "sınav odaklı" bir anlayışla hizmet üretmektedir.

Beyinle ilgili araştırma bulguları, hepimizin doğuştan belirli yetenek alanlarına yatkın olarak dünyaya geldiğimizi ve bu yetenek alanlarına uygun eğitim verildiğinde, hem akademik yönden hem de hayat başarısı yönünden en üst düzeyde performans sergilediğimizi ortaya koymaktadır. Ayrıca, çağdaş eğitim değerleri ve insan doğasına ilişkin bilimsel araştırmaların bulguları dikkate alındığında, erken yaşlardan itibaren yetenek odaklı eğitimin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

"Yetenek Haritası ve Akademisi Projesi" de, bu temel gerekçelere dayalı olarak geliştirilmiştir. Geleneksel eğitim anlayışı içinde ve okulların bugünkü uygulamaları kapsamında yapılamayan "yetenek eğitimi" çalışmaları, bu proje kapsamında yapılabilir olmakta ve her çocuk kendi yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlanmaktadır.


PROJENİN AMACI

Projenin amaçları şunlardır:

• Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarını tanıyarak gelişimini desteklemek.
• Öğrencilerin, yetenek gelişimlerini destekleyerek akademik başarılarını artırmak.
• Öğrencilerin, yetenek gelişimlerini destekleyerek riskli davranışlarını azaltmak.
• Okul bünyesinde yetenek geliştirme ve destekleme çalışmaları için bir uygulama modeli geliştirmek.
• Yetenek geliştirme çalışmalarının yaygınlaşması amacıyla diğer okullar için bir örnek oluşturmak.
• Yetenek eğitimi yoluyla, ülkede eğitim sisteminin daha da geliştirilmesine katkı sağlamak.
• Yetenekli çocukların eğitimi yoluyla, gelecekte ülke kalkınmasına destek sunmak.


PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Projenin hedef kitlesi şöyledir:

· Anaokulu Öğrencileri
· İlkokul Öğrencileri
· Ortaokul Öğrencileri
· Lise Öğrencileri
· Yönetici ve Eğitimciler
· Veliler


PROJENİN AŞAMALARI

Proje temelde dört aşamadan oluşmaktadır:

Aşama 1: Yetenek Haritalarının Çıkarılması

Aşama 2: Yetenek Programlarının Uygulanması

Aşama 3: Yetenek ve Kariyer Danışmanlığı

Aşama 4: Yetenek Ürünleri Sunumu


1. Yetenek Haritalarının Çıkarılması

Bu aşamada, sekiz temel yetenek alanında çocukların yetenek haritaları çıkarılmakta ve raporlanmalar yapılmaktadır:

• Sözel-Dil Yeteneği
• Mantıksal-Matematik Yeteneği
• Görsel-Uzamsal Yetenek
• İşitsel-Müzikal Yetenek
• Sosyal-Kişilerarası İletişim Yeteneği
• Kişisel-Özedönük Yetenek
• Bedensel-Kinestetik Yetenek
• Doğa Yeteneği


2. Yetenek Geliştirme Programlarının Uygulanması

Bu aşamada, "Yetenek Akademisi" kurulmakta ve sekiz temel yetenek alanını kapsayacak "yetenek programları" uygulanmaktadır. Uygulama ayrıntıları şöyledir:

• Okulun yetenek haritasına göre yetenek programları açılır.
• Programlar, öncelikle okulun öğretmenleri ile ihtiyaç halinde dışarıdan destek alınarak yapılır.
• Okul dışı saatlerde uygulama yapılır.
• Baskın alanlar esas alınarak öğrenciler programlara yönlendirilir.
• Programlara katılım gönüllülük esasına göre olur.


3. Yetenek ve Kariyer Danışmanlığı

Projenin önemli aşamalarından biri de "Yetenek ve Kariyer Danışmanlığı" aşamasıdır. Bu aşamada, çocukların yetenek haritaları çıkarıldıktan sonra yetenek akademisi programları uygulandıktan sonra çocukların ve ailelerin katılacağı "yetenek ve kariyer danışmanlığı" görüşmeleri yapılır. Bu görüşmelerde, çocukların baskın ve öncelikli yetenek ve ilgi alanları hakkında değerlendirmeler yapılır; raporlardan elde edilen sonuçlardan hareketle yetenek akademisi programlarına, okula ve meslek alanlarına yönlendirmeler yapılır.


4. Yetenek Ürünleri Sunumu

1. Yetenek Sertifikası

2. Yetenek Özgeçmişi

3. Yetenek Ürün Dosyası

4. Yetenek Panayırı

5. Yetenek Performans Ürünleri

* Konserler

* Sergiler

* Müsabakalar

* CD’ler

* Kitapçıklar

* Dergilerİndirilecek Dosyalar

Yetenek Haritası ve Akademisi Projesi (İl/İlçe Versiyonu) dosyasını indirmek için tıklayınız.

Yetenek Haritası ve Akademisi Projesi (Okul Versiyonu) dosyasını indirmek için tıklayınız.

MIT Yetenek Sıralama Testi İlkokul Raporu örneğini indirmek için tıklayınız.

MIT Yetenek Sıralama Testi Lise Raporu örneğini indirmek için tıklayınız.